Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP
Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 71,577,732,450 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 09/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00631
Kết quả01 22 25 38 39 54
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus071,577,732,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,274,350,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus609500,000
G.3ball plusball plusball plus13,74350,000

2. XS Mega power 6/55 ngày 07/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00630
Kết quả06 15 21 24 45 55
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus069,234,635,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,014,006,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus577500,000
G.3ball plusball plusball plus13,24150,000

3. KQXS Power ngày 05/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00629
Kết quả11 16 17 19 38 43
Số JP224
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus067,505,291,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,821,857,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus697500,000
G.3ball plusball plusball plus13,89350,000

4. XSPOWER ngày 02/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00628
Kết quả05 06 22 26 49 51
Số JP232
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus065,583,214,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,608,293,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus437500,000
G.3ball plusball plusball plus8,95850,000

5. XS Mega power 6/55 ngày 30/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00627
Kết quả18 23 26 32 46 49
Số JP254
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,225,888,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,457,479,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus547500,000
G.3ball plusball plusball plus11,34750,000

6. XS Mega power 6/55 ngày 28/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00626
Kết quả07 22 25 40 49 50
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,152,928,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,227,150,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus543500,000
G.3ball plusball plusball plus11,14550,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 25/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00625
Kết quả07 20 27 43 48 51
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,108,577,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue22,459,205,725
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus586500,000
G.3ball plusball plusball plus10,78850,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 23/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00624
Kết quả06 07 21 25 27 49
Số JP226
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,649,592,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,756,301,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus468500,000
G.3ball plusball plusball plus10,11150,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 21/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00623
Kết quả15 24 25 40 42 50
Số JP249
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,957,293,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,568,268,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus456500,000
G.3ball plusball plusball plus10,07250,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 18/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00622
Kết quả03 14 15 21 47 52
Số JP254
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus055,092,779,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,361,100,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus534500,000
G.3ball plusball plusball plus9,71450,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 16/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00621
Kết quả10 16 40 43 45 46
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,712,030,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,207,683,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus329500,000
G.3ball plusball plusball plus7,52450,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 14/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00620
Kết quả17 22 30 40 43 44
Số JP241
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus052,091,219,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,027,593,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus418500,000
G.3ball plusball plusball plus8,71550,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 11/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00619
Kết quả08 17 20 36 39 44
Số JP230
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus050,537,868,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,854,999,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus372500,000
G.3ball plusball plusball plus8,08750,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 09/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00618
Kết quả06 08 10 23 39 44
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,639,552,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,755,186,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus433500,000
G.3ball plusball plusball plus8,09750,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 07/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00617
Kết quả19 30 35 43 47 55
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,767,588,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,658,301,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus311500,000
G.3ball plusball plusball plus6,73550,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 04/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00616
Kết quả11 12 32 42 43 51
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,578,886,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,526,223,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus307500,000
G.3ball plusball plusball plus5,99450,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 02/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00615
Kết quả01 08 12 26 28 45
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,622,870,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,419,999,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus359500,000
G.3ball plusball plusball plus7,12650,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 31/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00614
Kết quả07 20 37 47 51 53
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,716,421,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,319,283,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus306500,000
G.3ball plusball plusball plus6,03450,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 28/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00613
Kết quả10 16 26 27 34 48
Số JP251
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,634,669,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,199,088,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus172500,000
G.3ball plusball plusball plus5,21550,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 26/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00612
Kết quả11 13 20 51 53 55
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,714,673,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,096,866,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus214500,000
G.3ball plusball plusball plus4,94150,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 24/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00611
Kết quả02 04 07 18 30 35
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,842,874,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,007,094,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus358500,000
G.3ball plusball plusball plus6,78450,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 21/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00610
Kết quả22 24 27 37 38 48
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,956,676,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,908,627,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus169500,000
G.3ball plusball plusball plus4,15350,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 19/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00609
Kết quả05 09 12 20 43 51
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,150,223,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,819,021,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus525500,000
G.3ball plusball plusball plus11,63850,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 22/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00608
Kết quả02 20 24 39 46 53
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,750,460,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,663,492,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus313500,000
G.3ball plusball plusball plus7,02850,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 20/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00607
Kết quả02 08 11 13 17 26
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,324,690,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,505,073,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus594500,000
G.3ball plusball plusball plus10,60550,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 17/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00606
Kết quả02 07 11 21 31 42
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,267,416,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,387,598,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus525500,000
G.3ball plusball plusball plus10,53050,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 15/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00605
Kết quả03 04 12 16 30 50
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,217,440,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,270,934,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus404500,000
G.3ball plusball plusball plus9,05850,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 13/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00604
Kết quả05 11 18 27 34 43
Số JP242
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,794,244,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,112,801,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus593500,000
G.3ball plusball plusball plus11,36250,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 10/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00603
Kết quả07 08 17 37 47 48
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,779,028,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5865,912,430
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus494500,000
G.3ball plusball plusball plus8,57450,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 08/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00602
Kết quả03 32 34 42 44 54
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,676,566,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,207,066,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus527500,000
G.3ball plusball plusball plus9,40050,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

XS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567